Filary firmy

Medycyna laboratoryjna dotycząca ludzi

Około 60% diagnoz stawianych w gabinetach lekarskich powstaje w oparciu o laboratoria. Wobec szybko rosnących kosztów leczenia i opieki stosunek ten jest zdecydowanie za niski. W zasadzie gdyby istniało więcej klinicznych badań diagnostycznych, nie tylko wykonywanych w laboratoriach, w efekcie mogłoby to doprowadzić do powstania solidnej podstawy znaczącej poprawy wczesnego rozpoznawania powszechnych chorób, takich jak choroby układu krążenia, nowotwory czy cukrzyca.

Tu właśnie medycyna związana z ubezpieczeniami zdrowotnymi staje wobec czynników ograniczających, tzn. koncepcja medycyny zapobiegawczej posiada wsparcie tylko do pewnego stopnia. 

Medycyna weterynaryjna

Zwierzęta domowe zyskały większą akceptację społeczną, a co za tym idzie wzrosła chęć zapewnienia naszym czworonożnym towarzyszom szerszej opieki medycznej. Dzięki diagnozom laboratoryjnym weterynarze mogą w gabinetach lub klinikach zaoferować właścicielom zwierząt domowych, lepszą opiekę medyczną. W efekcie, konie, koty i psy to najczęściej spotykani „pacjenci” firmy synlab-vet. Wszystkie zwykłe materiały badane są pod kątem różnych wskaźników mikrobiologicznych, hematologicznych i kliniczno-chemicznych.

Podobnie jak w sferze ludzkiej, istnieje rosnąca świadomość w tej branży związana z faktem, iż prewencja i profilaktyka są etyczne i opłacalne w porównaniu z nakładami na zwierzęta chore wymagające leczenia.

Analiza środowiskowa

"synlab Umweltinstitut" (Instytut Środowiskowy synlab) jest stowarzyszony z wieloma laboratoriami oferującymi prowadzenie odpowiednich analiz i porady specjalistów w kwestiach środowiskowych, takich jak na przykład: analiza gleby, restytucja terenów zanieczyszczonych, analiza wody, oczyszczalnie i emisje, analiza stężenia maksymalnego w miejscu pracy, wykrywanie pestycydów oraz analityka śladowa w przemyśle spożywczym. W ciągu ostatnich lat wzrasta popyt na diagnostykę wnętrz i wykrywanie grzybów.

W tym wysoce wrażliwym i poddanym surowemu reżimowi dziale laboratoryjnym posiadanie najnowszego wyposażenia jest równie istotne, co stałe kształcenie się pracowników. Pobór próbek i analityka chemiczna zostały zatwierdzone przez Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM). Instytut środowiskowy został uznany w całej Europie jako laboratorium badawcze od czasu uznania metod prowadzenia badań zgodnie z normami EN 17025.

 

 

Direttore Medico: Dr. Cosimo Ottomano (CMO)
Synlab Italia srl | Via Martiri delle Foibe, 1 - 20900 Monza (MB) | P.IVA 00577680176 - REA MB-1865893 - Capitale Sociale € 550.000,80 int. vers. | PEC: synlabitalia@pec.it

 

Credits

Chcemy mieć pewność, że przeglądanie naszej strony internetowej będzie dla Państwa przyjemnością. W związku z tym niniejsza witryna umieszcza pliki "cookies" na Państwa komputerze w celu zbierania informacji na temat korzystania z naszej witryny.