Polityka jakości

Struktura dużej międzynarodowej sieci laboratoriów analitycznych umożliwiła nam opracowanie spójnych procedur, unifikację sprzętu i używanych odczynników, a także optymalizację kosztów w skali całej grupy.Wszystkie nasze laboratoria korzystają ze wspólnie zdobywanej wiedzy i doświadczeń.

Laboratoria grupy synlab są certyfikowane na zgodność z normami ISO oraz posiadają akredytację DAR- German Accreditation Council. synlab Polska bierze udział zarówno w krajowych jak i międzynarodowych programach kontroli jakości prowadzonych przez certyfikowane i niezależne ośrodki. Jesteśmy jednostką certyfikowaną przez TUV SUD i wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015