Synergia zwiększa wartość

W starzejącym się społeczeństwie postęp medycyny zyskuje na wartości. W tym samym czasie wzrasta presja związana z kosztami, wywierana na system opieki zdrowotnej. Rośnie także potrzeba jak najdłuższego zachowania sprawności i kondycji fizycznej. Zdrowie staje się wartością najwyższą.

Procesy te zachodzą bardzo dynamicznie w całej Europie. Zdrowie jest postrzegane jako siła napędowa wzrostu w XXI wieku.

Laboratoria medyczne wspierają obecnie ponad 60 procent całej diagnostyki. Jednocześnie większość rekomendowanych badań nie jest jeszcze zlecana. Daje to szanse na rozwój zarówno diagnostyki laboratoryjnej jak i na oszczędności w systemie opieki zdrowotnej.

W świadomym społeczeństwie informacyjnym, spójność medycyny i obsługi lekarskiej stają się coraz bardziej wyraźne. Zaufanie pacjentów można bardzo szybko stracić, ale trudno je odzyskać. Aby zapewnić wysoką jakość obsługi i otrzymywanych wyników badań, analizy powierza się więc laboratoriom. Uzyskiwanie od nich rzetelnych wyników buduje zaufanie pacjentów. Wyniki laboratoryjne są słusznie uznawane za niepodważalny dowód. Precyzyjne pomiary cechowały bowiem nowoczesną medycynę już od początku jej rozwoju.

Niezbędne jest więc budowanie synergii pomiędzy laboratoriami i lekarzami w celu zwiększenia wartości świadczonych usług medycznych.