FEMINA ONKO TEST - Predyspozycje genetyczne do raka piersi, jajnika i endometrium

 

Co to jest test BRCA+16 genes?

Test BRCA+ 16 genes jest testem genetycznym, który na podstawie próbki krwi analizuje 18 genów związanych z dziedzicznym rakiem piersi, jajników i endometrium, dostarczając wiarygodnych informacji na temat ryzyka wystąpienia tego typu raka. 

Jeśli jesteś nosicielem jakiejkolwiek mutacji, zalecane jest odwiedzenie specjalisty, aby otrzymać odpowiednie porady. 

Międzynarodowi eksperci rekomendują badania genetyczne BRCA1 i BRCA2 u kobiet ≥ 30 roku życia w ramach rutynowej opieki medycznej.

Czy test BRCA+16 genes jest dla mnie?

Wskazania 

  • Kobiety z rodzinną historią raka piersi (u mężczyzn lub kobiet) i/lub raka jajnika.
  • Kobiety z krewnym dotkniętym rodzinnym zespołem nowotworowym.
  • Pacjenci z tymi typami nowotworów w celu określenia ich potencjalnie dziedzicznej natury. 
  • Kobiety w wieku ≥30 roku życia bez wcześniejszego wywiadu rodzinnego, w celu określenia ryzyka genetycznego dziedzicznego raka piersi lub jajnika i oceny różnych opcji zapobiegawczych.

Krewni pierwszego stopnia nosiciela mutacji mają większe ryzyko bycia nosicielami i rozwoju choroby.

Dlaczego warto wybrać test BRCA+16 genes?

  • Wszechstronny - Badanie genetyczne obejmuje analizę genów BRCA1 i BRCA2 + 16 innych o solidnych dowodach naukowych związanych z dziedzicznym rakiem piersi, jajników oraz endometrium.
  • Łatwy i prosty - Wystarczy pobranie próbki krwi.
  • Szybki i niepowtarzalny - Wysoki stopień automatyzacji pozwala uzyskać wynik w ciągu 10 dni roboczych
  • Wykonywany wyłącznie w laboratoriach Synlab
  • Synlab - Jakość i Eksperci - Test został opracowany przez ekspertów grupy SYNLAB ds. genetyki, europejskiego numeru jeden w diagnostyce laboratoryjnej.