Jak odebrać wyniki badań on-line

W celu odebrania wyników on-line prosimy o zapoznanie się z krótką instrukcją zamieszczoną poniżej.