Uwaga kleszcze!

 

Ukąsił Ciebie kleszcz? 

Małe ciemne zgrubienie w zgięciu pod kolanem, na karku lub pod pachą. Przy bliższym sprawdzeniu okazuje się, że to kleszcz wgryzł się i napił krwi. Jest to nie tylko nieprzyjemne, ale także niebezpieczne, a tymczasem ze względu na łagodny klimat ryzyko spotkania kleszcza coraz bardziej rośnie. Można je spotkać w lasach, w parkach, na łąkach.

Kleszcze są nosicielami…

niebezpiecznych wirusów i bakterii pochodzących z gruczołów ślinowych i jelita pasożyta. Te czynniki chorobotwórcze mogą dostać się do rany po ukąszeniu i wywołać niebezpieczną infekcję.

Głównie chodzi o wywoływane przez wirusy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (Kleszczowe Zapalenie Mózgu, w skrócie KZM)

…a także boreliozę, zakaźną chorobę wywoływaną przez bakterie, z często niejasnymi objawami w stawach, mięśniach, nerwach lub sercu, które mogą wystąpić nagle, np. rok później, przez co nie są łączone z ukąszeniem przez kleszcza.

Krętki należące do kompleksu Borrelia burgdorferi sensu lato są bardzo zróżnicowaną grupą. Objawy ze strony ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego są charakterystyczne dla zakażeń powodowanych przez Borrelia garinii, ze strony układu kostno-stawowego – dla zakażenia B. burgdorferi sensu stricto, natomiast zanikowe zapalenie skóry charakterystyczne dla zakażeń Borrelia afzelii. Niedawno został poznany gatunek Borrelia miyamotoi, który podobnie jak Borrelia burgdorferi przenoszony jest przez kleszcze, w tym występującego w Polsce kleszcza pospolitego. Objawy towarzyszące temu zakażeniu są mało specyficzne i należą do nich: gorączka (nawet do 40° C), złe samopoczucie, zmęczenie, bóle głowy, bóle mięśni, bóle stawów, dreszcze i nudności.

Kleszcze są także przenosicielami innych groźnych dla ludzi bakterii Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichi, Rickettsia, oraz pasożytniczych pierwotniaków Babesia.

Często u ludzi opisywane są koinfekcje (wielogatunkowe infekcje).

Dlatego też zwracamy się do osób, które zauważą na sobie kleszcza, aby bez zbędnej zwłoki upewniły się co do stanu swojego zdrowia.

Test na przeciwciała

Wykazanie obecności przeciwciał we krwi wskazuje, że system immunologiczny walczy z wirusami KZM lub bakteriami boreliozy. Takie przeciwciała tworzą się po około trzech, czterech tygodniach.

Im szybciej tym lepiej

W postępowaniu po ukąszeniu przez zakażonego kleszcza obowiązuje zasada: im szybciej tym lepiej.

Prawdziwym postępem medycznym jest możliwość oznaczenia, czy kleszcz zdjęty ze skóry jest nosicielem patogenów i określenie konkretnego gatunku bakterii na podstawie analizy DNA. W tym celu należy usuniętego w całości kleszcza (martwego lub żywego) dostarczyć do punktu pobrań w zamkniętym pojemniku (np. pojemniku na mocz).

Pobrana w laboratorium z treści jelita kleszcza nawet minimalna ilość czynników chorobotwórczych, przy użyciu specjalistycznych metod (PCR) wystarczy do określenia, czy w przypadku ukąszenia mogło dojść do zakażenia materiałem genetycznym Borrelii czy wirusów KZM czy też rzadszych patogenów jak np. Ehrlichia, Babesia, czy Rickettsia.

Informacje te pozwolą lekarzowi na wdrożenie odpowiedniej i uzasadnionej terapii.