Wątroba

Dbajmy o nią poprzez kontrole profilaktyczne.

Co to jest wątroba i jaka jest jej funkcja?

Wątroba jest największym gruczołem w organizmie człowieka, który pełni bardzo wiele ważnych funkcji.

Wątroba zbudowana jest z dwóch płatów, które utworzone są z licznych segmentów. Podstawową jednostką jest zrazik wątrobowy składający się z komórek zwanych hepatocytami, naczyń krwionośnych i przewodów żółciowych zaczynających się we wgłębieniach błony komórkowej.

Wątroba odgrywa olbrzymią rolę w metabolizmie ustrojowym. Jest swojego rodzaju „fabryką” odpowiedzialną za przemiany ogromnej ilości różnych substancji.

Do jej funkcji należy synteza wielu produktów takich jak: białka, enzymy, czynniki krzepnięcia krwi cholesterol, triglicerydy. Bierze udział w metabolizmie aminokwasów, węglowodanów, lipidów i białek. Magazynuje żelazo i witaminy uwalniając je w razie potrzeby. Wątroba jest odpowiedzialna za usuwanie z organizmu substancji toksycznych takich jak alkohol, używki, leki, amoniak i bilirubina. Odgrywa dużą rolę w stabilizacji poziomu glukozy we krwi .Wytwarza żółć, która jest niezbędna w procesie trawienia tłuszczów.

Wątroba ma duże zdolności regeneracyjne, ale zbyt duże i powtarzające się uszkodzenia prowadzą do zaburzenia zdolności regeneracji i trwałym uszkodzeniu tkanki, co w konsekwencji może być przyczyną niewydolności wątroby. W ostateczności może dojść do marskości, a więc trwałego zniszczenia tkanki wątrobowej.  

Co może być czynnikiem uszkadzającym wątrobę?

Wątroba może być uszkadzana przez różne czynniki takie jak:

  • Infekcje wirusowe - zakażenia wirusami hepatogennymi typu A, B, C,D, E są częstą przyczyną uszkodzenia wątroby. Szczególnie zakażenie wirusem typu B i C jest bardzo niebezpieczne. Zakażenie najczęściej następuje drogą krwi. Dochodzi do zapalenia wątroby. Często jednak przebiega to bezobjawowo i nieleczona choroba może przejść w stan przewlekły. Następuje stopniowe uszkadzanie wątroby.

  • Zatrucia - np. leki, używki, zatrucia grzybowe oraz inne substancje toksyczne.

  • Alkohol - jest rozkładany i wydalany przez wątrobę, a więc jego nadużywanie poważnie uszkadza hepatocyty.

  • Stłuszczenie - przerastanie tkanki wątrobowej tkanką tłuszczową prowadzi do poważnego upośledzenia jej funkcji.

  • Pasożyty - zakażenie pasożytami np. lamblie, tasiemiec bąblowiec.

  • Nowotwory - pierwotne oraz wtórne.

 

Choroby wątroby są bardzo powszechnymi schorzeniami i stanowią poważny problem społeczny. Często przebiegają bezobjawowo. Powoduje to, że chorzy nieświadomi są toczącej się choroby. Późne wykrycie choroby może spowodować tak duże zaawansowanie uszkodzenia narządu, że możliwości leczenia będą ograniczone lub już niemożliwe.  

Dlaczego należy regularnie wykonywać badania kontrolne.

Wiadomo jest, że kontakt z czynnikami uszkadzającymi wątrobę jest bardzo powszechny. Jedynym sposobem profilaktyki jest przeprowadzanie badań kontrolnych umożliwiających jak najwcześniejsze wykrycie zmian czynnościowych. Pozwoli to w razie potrzeby na szybkie wdrożenie bardziej specjalistycznej diagnostyki i rozpoczęcie leczenia.